×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
18,290,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
19,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
14,870,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
15,990,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
7,420,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
21,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
10,000,000 4,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
18,990,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
11,100,000 6,105,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
15,090,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
10,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
20,000,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
9,950,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
8,200,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,690,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,900,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,950,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,380,000 1,785,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
2,500,000 ریال
قیمت : لطفاً جهت اطلاع از موجودی و قیمت، با شماره تلفن 02166047504 تماس بگیرید
6,500,000 ریال
تخفیفات ویژه

ماسک Vista mask N95

قیمت : 150,000 120,000 ریال

کامپوزیت جیانیال GC

قیمت : 10,000,000 4,000,000 ریال

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 11,100,000 6,105,000 ریال

آلژینات ZHERMACK-Tropicalgin

قیمت : 2,980,000 2,533,000 ریال

کامپوزیت دیافیل

قیمت : 2,380,000 1,785,000 ریال

کامپوزیت اپالیس

قیمت : 2,140,000 ریال

گوتا پرکا مدرج تیپر 4%DiaProIS

قیمت : 2,000,000 700,000 ریال

ست کامل پروتسیل PROTESIL

قیمت : 9,000,000 ریال

گوتا پرکا مدرج تیپر 6%DiaProIS

قیمت : 1,890,000 661,500 ریال

سیلرDiaDent-Dia-ProSeal

قیمت : 6,920,000 6,781,600 ریال

اسید اچ جامبو PULPDENT

قیمت : 11,000,000 4,620,000 ریال

اسید اچ جامبو MORVABON

قیمت : 2,755,000 2,617,250 ریال

گوتاپرکا DENT PLUS

قیمت : 520,000 390,000 ریال

سرسوزن آوادنت

قیمت : 1,100,000 825,000 ریال

سیلر AH26

قیمت : 19,290,000 ریال

سیلر متاکرهADSEAL

قیمت : 6,590,000 ریال

آرسی پرپ DiaDent

قیمت : 3,129,000 ریال

گوتا پرکا مدرج تیپر 4%DiaProIS

قیمت : 2,000,000 700,000 ریال

گوتا پرکا مدرج تیپر 6%DiaProIS

قیمت : 1,890,000 661,500 ریال

سیلرDiaDent-Dia-ProSeal

قیمت : 6,920,000 6,781,600 ریال

آرسی پرپ PulpDent

قیمت : 2,970,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 18,290,000 ریال

باندینگ 3M Single Universal

قیمت : 19,000,000 ریال

باندینگ 3M Single

قیمت : 14,870,000 ریال

باندینگ N-Bond

قیمت : 11,090,000 ریال

باندینگ Kuraray SE-BOND

قیمت : 15,990,000 ریال

باندینگ SDI Stae

قیمت : 4,990,000 ریال

باندینگ دنفیل BC Plus

قیمت : 5,100,000 ریال

باندینگ دیافیل Diaplus

قیمت : 4,700,000 ریال
پربازدیدترین محصولات

کامپوزیت IPS

قیمت : 21,000,000 ریال

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 11,100,000 6,105,000 ریال

کامپوزیت جیانیال GC

قیمت : 10,000,000 4,000,000 ریال

کامپوزیت Z250 3M

قیمت : 10,000,000 ریال

کامپوزیت شوفو

قیمت : 6,500,000 ریال

آمالکپ 5 واحدی SDI

قیمت : 31,990,000 ریال

کامپوزیت اپالیس

قیمت : 2,140,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 2,900,000 ریال

باندینگ GC-G Premio Bond

قیمت : 18,290,000 ریال

آمالکپ3 واحدی آردنت

قیمت : 16,000,000 ریال
پرفروشترین محصولات

کامپوزیت گرادیا GC

قیمت : 11,100,000 6,105,000 ریال

گوتا پرکا مدرج تیپر 4%DiaProIS

قیمت : 2,000,000 700,000 ریال

کامپوزیت فلو دیافیل

قیمت : 2,500,000 ریال

کامپوزیت دیافیل

قیمت : 2,380,000 1,785,000 ریال

کامپوزیت فلو دنفیل

قیمت : 2,950,000 ریال

اسید اچ جامبو PULPDENT

قیمت : 11,000,000 4,620,000 ریال

زینک اکساید گلچای

قیمت : 1,350,000 ریال

کامپوزیت دنفیل

قیمت : 2,900,000 ریال

سایت دنتاج نوین | بورس مواد , تجهیزات دندانپزشکی , فروشگاه اینترنتی